Πολιτική ΠοιότηταςΗ COMITECH A.E. δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής, στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διαφήμισης.

Για όλες τις δραστηριότητες, «Ποιότητα» για την εταιρία σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για την επίτευξη της ποιότητας η Comitech A.E. δεσμεύεται για:

 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της
 • Την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών/προϊόντων της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Την παράδοση των υπηρεσιών και των προϊόντων σύμφωνα με τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα
 • Την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού της εταιρίας, ή μέσω των προμηθευτών της για λοιπά προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών
 • Τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της
 • Τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της
 • Τη διαρκή παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών της

Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση:

 • Καθιερώνει και παρακολουθεί μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα
 • Έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε ανθρώπινο και υλικοτεχνικό επίπεδο
 • Προάγει την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της.
 • Παρακολουθεί και μετρά αδιάλειπτα τις κρίσιμες παραμέτρους και τις διεργασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Επιδιώκει συνεχώς τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών/προϊόντων, των διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της Comitech A.E. ορίζει εκπρόσωπό της για θέματα ποιότητας τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, με κύρια αρμοδιότητα την συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της Comitech A.E. δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής ποιότητας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                  Ημερομηνία: 24/8/2020